Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου και της ομιλίας

Τι είναι η Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΕΑΔ);
Είναι ένα φάσμα αναπτυξιακών διαταραχών που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία. Χωρίζονται σε διαταραχές λόγου και ομιλίας, διαταραχές σχολικών ικανοτήτων, διαταραχές κινητικής λειτουργίας, καθώς και σε μεικτές διαταραχές.Επηρεάζουν το 7-10% του προσχολικού πληθυσμού.

Ποιά είναι τα συμπτώματα της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής;
1. Ανώριμη ή διαταραγμένη φωνολογία
2. Δυσκολία στις αφηρημένες έννοιες και στη σημασιολογική ανάπτυξη
3. Ανώριμη συντακτική ανάπτυξη: δυσκολεύεται με τους χρόνους των ρημάτων, τα άρθρα κ.α
4.Δυσκολία στη χρήση του λόγου
5. Σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού

Η αιτιολογία της διαταραχής είναι ακόμα σε εξέλιξη, αν και πολλοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της: γενετικοί, νευροβιολογικοί και περιβαλλοντικοί. Η κληρονομική επιβάρυνση των διαταραχών αυτών φαίνεται ότι είναι από μέτρια μέχρι υψηλή.

 Παιδιά που δεν είχαν έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση παρουσιάζουν προβλήματα στη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίησή τους στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.


Τζιλέρογλου  Καλλιόπη
Λογοθεραπεύτρια - Ειδική Παιδαγωγός