Υπηρεσίες

 
Καλύπτουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Αρθρωτικές / φωνολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές ροής ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
 • Καθυστέρηση λόγου
 • Αναπτυξιακή ανωριμότητα
 • Νοητική υστέρηση
 • Δυσπραξία
 • Ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή αυτισμός - σύνδρομο Asperger *
 • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα (Down, Rett, fragile X)
 • Βαρηκοΐα 
 • Βοήθεια στην καθημερινή προετοιμασία για το σχολείο     
* Για την αποκατάσταση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών εφαρμόζουμε το πρόγραμμα του θεραπευτικού παιχνιδιού
 
Δεκτά όλα τα ταμεία με μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή!

Οι συνεδρίες είναι διάρκειας 45' λεπτών  
   

Άμεση συνεργασία με παιδοψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, παιδίατρο/αναπτυξιολόγο, ΩΡΛ

Αναλαμβάνουμε και κατ' οίκον περιστατικά σε όλη την Θεσσαλονίκη                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου