Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας στα παιδιά

 Αποτέλεσμα εικόνας για σταδια αναπτυξης παιδιου

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική ηλικία επηρεάζουν την επικοινωνιακή επάρκεια του παιδιού, έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή τους ικανότητα. Μελέτες σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά απέδειξαν ότι οι καλές γλωσσικές δεξιότητες είναι δείκτης πρόγνωσης της σχολικής απόδοσης αργότερα, ενώ αντίστοιχες έρευνες σε παιδιά με μαθησιακές διαταραχές έδειξαν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας τόσο σε φωνολογικό επίπεδο όσο και στο εύρος του λεξιλογίου και στην προφορική έκφραση.

Διαταραχές ομιλίας: 
  1. Δυσκολίες στην άρθρωση: το παιδί δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σωστά τα όργανα της άρθρωσης για να παράγει έναν ή περισσότερους φθόγγους. Έτσι λοιπόν υπάρχει αντικατάσταση φθόγγου με κάποιον άλλο ή παραμόρφωση ή  παράλειψη.
  2. Δυσκολίες στην φωνολογία: το παιδί μπορεί να είναι σε θέση να παράγει όλους τους φθόγγους αλλά όταν μιλάει τους μπερδεύει, τους παραλείπει ή τους αλλοιώνει με αποτέλεσμα η ομιλία του να είναι ακατάληπτη και κατανοητή μόνο από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνυπολογίζουμε και την ηλικία του παιδιού.Είναι φυσιολογικό ένα παιδί 2-3 χρόνων να μην μιλάει «καθαρά» αλλά στην ηλικία των 4-5 χρόνων πρέπει να έχει ολοκληρώσει, αν όχι πλήρως, τότε σε ικανοποιητικό βαθμό, την οργάνωση του φωνολογικού του συστήματος και η ομιλία του να είναι κατανοητή.

Διαταραχές λόγου:
Οι κυριότερες αναπτυξιακές διαταραχές λόγου είναι η διαταραχή λόγου
αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου, όπου υπάρχει απόκλιση από τη χρονολογική
ηλικία τόσο στην εκφραστική ικανότητα όσο και στην κατανόηση του προφορικού
λόγου.
  1. Δυσκολίες αντιληπτικού τύπου (κατανόηση λόγου): το παιδί δεν ανταποκρίνεται σε οικεία ονόματα στην ηλικία του 1 χρόνου. Δεν εντοπίζει καθημερινά αντικείμενα όταν του ζητούνται στην ηλικία των 18 μηνών. Δεν εκτελεί απλές εντολές στην ηλικία των 2 ετών. Δεν κατανοεί γραμματικά στοιχεία (πχ. άρνηση, ερώτηση) στην ηλικία των 2μιση ετών.
  2.  Δυσκολίες εκφραστικού τύπου (έκφραση λόγου): το παιδί δεν χρησιμοποιεί λέξεις στην ηλικία των 18 μηνών. Δεν κάνει προτάσεις με δύο λέξεις στην ηλικία των 2 ετών. Χρησιμοποιεί λιγότερες από 100 λέξεις στα τρία του χρόνια. Δεν χρησιμοποιεί προθέσεις ή πληθυντικό αριθμό και κάνει προτάσεις με λιγότερες από 4 λέξεις στην ηλικία των 3-4 ετών. Κάνει συντακτικά λάθη και παραλείπει μέρος των λέξεων στην ηλικία των 4-5 ετών.
Σημαντικά:
  • Ο ψυχολογικός παράγοντας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και εμπλέκεται άμεσα στο λόγο και την ομιλία είτε θετικά είτε αρνητικά.
  •  Οι δυσκολίες ενός παιδιού πρέπει πάντοτε να εκτιμώνται σε σχέση με την ηλικία του.
  • Η απώλεια ακοής δεν φαίνεται πάντοτε και μπορεί να συμβάλλει στην καθυστέρηση του λόγου και της ομιλίας – ακόμη και αν είναι παροδική π.χ. συχνές ωτίτιδες. Αν έχετε αμφιβολίες επισκεφτείτε τον Ω.Ρ.Λ.
  • Εάν κάτι σας ανησυχεί είναι προτιμότερο να αποτανθείτε σε έναν λογοθεραπευτή. Η πρόληψη και η έκγαιρη παρέμβαση είναι πάντοτε καλύτερες από την εδραίωση του προβλήματος και την εμφάνιση δευτερογενών ψυχολογικών συμπτωμάτων.Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου και ομιλίας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες μάθησης και σχολική αποτυχία.

Τζιλέρογλου Καλλιόπη
Λογοθεραπεύτρια
Μ.Αλεξάνδρου 31
Καλαμαριά
2314 316 306
6974190169

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου