Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Δυσαρθρία και Λογοθεραπεία

 
Για να παραχθεί καθαρή και καταληπτή ομιλία είναι απαραίτητη η συνεργασία της αναπνοής, της φώνησης, της άρθρωσης, της αντήχησης και της προσωδίας. Η αδυναμία ή ο κακός συντονισμός σε κάποιο από αυτά τα υποσυστήματα  μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της δυσαρθρίας. Έτσι η ομιλία γίνετε αργή, κοπιώδης, αδύναμη, ανακριβής και ασυγχρόνιστη ανάλογα και με το είδος της δυσαρθρίας.

Η δυσαρθρία μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Συνήθως, στους ενήλικες, είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου, εκφυλιστικών νοσημάτων (Parkinson, Huntington, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυασθένεια Gravis κ.τ.λ), λοιμώξεων (π.χ. μηνιγγίτιδα), όγκων και καταχρήσεων (π.χ αλκοόλ), ή δηλητηριάσεων. Στα παιδιά η κατάσταση μπορεί να είναι είτε συγγενής είτε επίκτητη με συχνότερα αίτια την εγκεφαλική πάρεση, μυοτονική δυστροφία κ.α. Μπορεί επίσης να προκληθεί από κρανιοεγκεφαλικό τραυματισμό.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση στοχεύει στην βελτίωση των υποσυστημάτων ομιλίας που έχουν επηρεαστεί. Εφαρμόζεται κατάλληλη θεραπεία για κάθε υποσύστημα ομιλίας που έχει πληγεί.

Αναπνοή:  Εκμάθηση του σωστού τρόπου αναπνοής καθώς και ασκήσεις συντονισμού.

Φώνηση:  Κατάλληλες ασκήσεις για τη σύγκλειση ή την αποφυγή υπερβολικής σύγκλησης των φωνητικών χορδών θα βελτιώσουν την ποιότητα της φωνής και κατά συνέπεια την καταληπτότητα της ομιλίας.

Άρθρωση:  Πραγματοποιούνται  ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών που συμμετέχουν στην παραγωγή της ομιλίας καθώς και ασκήσεις για την ακρίβεια, την αντοχή και τον συντονισμό των κινήσεων των αρθρωτών που απαιτούνται για την παραγωγή της ομιλίας.

Αντήχηση:  Κατάλληλες ασκήσεις θα βοηθήσουν στην σωστή κατεύθυνση του αέρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας και κατ΄ επέκταση στην αντιμετώπιση της υπερρινικότητας ή της υπορινικότητας.

Προσωδία:  Κατάλληλες ασκήσεις επιτονισμού σε συνδυασμό με κατάλληλες παύσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας, θα έχουν ως αποτέλεσμα ο ακροατής να αντιλαμβάνεται όχι μόνο το λεκτικό μήνυμα, αλλά και το μη λεκτικό μήνυμα.

Το κάθε άτομο αντιμετωπίζει διαφορετικά την διαταραχή, για αυτό εφαρμόζουμε πάντα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο για τον καθένα.


Τζιλέρογλου Καλλιόπη Λογοθεραπεύτρια MSc
Ειδικευμένη στις Επικοινωνιακές Διαταραχές κατά την Ανάπτυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου