Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής σε παροχές υγείας από τον ΟΑΕΕ


ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΑΣ

Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης απο τον ΟΑΕΕ.
Την άμεση λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΚΕΑΣ στο νομό Αττικής και ενός (1) στο νομό Θεσσαλονίκης, για χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, αποφάσισε το Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ για τις παροχές του κλάδου υγείας σε είδος, μέσω της αποκλειστικής εξυπηρέτησής τους στα συγκεκριμένα κέντρα, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζονται τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ από το αντικείμενο αυτό, αυξάνοντας, επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα παροχής στους λοιπούς τομείς ενασχόλησής τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε, ότι με τη νέα αυτή διαδικασία, η πληρωμή των ασφαλισμένων θα είναι σε πίστωση του λογαριασμού τους. Οι ασφαλισμένοι, θα προσέρχονται, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, πέραν των όσων έως σήμερα προσκόμιζαν, τα εξής:
·       ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος
·       ΑΦΜ του ασφαλισμένου, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου.
·       φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ιδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα δικαιούχου, αυτό του ασφαλισμένου.
Τα ΚΕΑΣ θα λειτουργήσουν στις εξής Διευθυνσείς:
Για το Ν. Αττικής:
1. Αθήνα, Πειραιώς 46-48, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών.
2. Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5, ισόγειο για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Ιλισίων & Δυτ. Αττικής (εκτός των Τμημάτων Ελευσίνας & Μεγάρων που παραμένουν στα Τμήματα)
3. Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 332 & Λυκείου 2, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Ανατ. Αττικής.
4. Πειραιάς, Γούναρη 4-6, 4ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Δ/νσεων Νοτίου Αττικής & Πειραιά
Για το Ν. Θεσσαλονίκης:
1. Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 8Α, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Α΄ & Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης
Από 06/08/2012 θα λειτουργήσει πιλοτικά το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην Πειραιώς 46-48.  

oaee66 

ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΑΣ

Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης απο τον ΟΑΕΕ.
Την άμεση λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΚΕΑΣ στο νομό Αττικής και ενός (1) στο νομό Θεσσαλονίκης, για χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, αποφάσισε το Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ.
 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ για τις παροχές του κλάδου υγείας σε είδος, μέσω της αποκλειστικής εξυπηρέτησής τους στα συγκεκριμένα κέντρα, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζονται τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ από το αντικείμενο αυτό, αυξάνοντας, επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα παροχής στους λοιπούς τομείς ενασχόλησής τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε, ότι με τη νέα αυτή διαδικασία, η πληρωμή των ασφαλισμένων θα είναι σε πίστωση του λογαριασμού τους. 
Οι ασφαλισμένοι, θα προσέρχονται, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, πέραν των όσων έως σήμερα προσκόμιζαν, τα εξής:
·       ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος
·       ΑΦΜ του ασφαλισμένου, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου.
·       φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ιδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα δικαιούχου, αυτό του ασφαλισμένου.

Τα ΚΕΑΣ θα λειτουργήσουν στις εξής Διευθυνσείς:

Για το Ν. Αττικής:
1. Αθήνα, Πειραιώς 46-48, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών.
2. Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5, ισόγειο για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Ιλισίων & Δυτ. Αττικής (εκτός των Τμημάτων Ελευσίνας & Μεγάρων που παραμένουν στα Τμήματα)
3. Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 332 & Λυκείου 2, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Ανατ. Αττικής.
4. Πειραιάς, Γούναρη 4-6, 4ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Δ/νσεων Νοτίου Αττικής & Πειραιά

Για το Ν. Θεσσαλονίκης:
1. Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 8Α, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Α΄ & Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης
Από 06/08/2012 θα λειτουργήσει πιλοτικά το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην Πειραιώς 46-48.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου