Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Η εγκεφαλική παράλυση στον αιώνα μας

Η εγκεφαλική παράλυση στα παιδιά προηγουμένως επιστεύετο
ότι δεν θεραπεύεται. Ο Βλαδιμίρ Κοζιάβκιν δημιούργησε μοναδική
μέθοδο θεραπείας και απέδειξε πως η παιδική εγκεφαλική παράλυση δεν είναι
ανίατη.Οι προσπάθειες του ιατρού επιστήμονα Κοζιάβκιν χαίρουν διεθνούς
αναγνώρισης. Στο Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης,
το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δόκτορα Κοζιάβκιν, έχουν θεραπευτεί με επιτυχία πάνω
από 10 χιλιάδες ασθενείς, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ. 
Το όνομα του προφέσορα Κοζιάβκιν συνδέεται με την ελπίδα πολλών ασθενών που
 πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και με την απαλλαγή από τα βάσανα που τους 
δημιουργεί η ασθένεια.

Το πρόβλημα των οργανικών βλαβών του νευρικού συστήματος στα παιδιά και
 συγκεκριμένα οι παραλύσεις του εγκεφάλου αποτελούν θέμα επίκαιρο στη παιδική 
νευρολογία και στην ιατρική αποκατάσταση των ασθενών. Και αυτό ένεκα: της 
μεγάλης εξάπλωσης των οργανικών βλαβών του νευρικού συστήματος, της 
πολυπλοκότητας των κλινικών συμπτωμάτων, των παθολογοφυσιολογικών 
μηχανισμών ανάπτυξης, της σοβαρότητας της εξέλιξης της πάθησης, του μεγάλου
 ποσοστού αναπηρίας και της πολύπλοκης θεραπείας και επαναφοράς των ικανοτήτων 
στα παιδιά με αυτήν την παθολογική κατάσταση.

Αυτό το πρόβλημα έχει όχι μόνον ιατρική σημασία αλλά και κοινωνικό-οικονομική και
 ανθρώπινη, διότι αφορά τα παιδιά, τα οποία από την στιγμή της γέννησής τους και για 
την υπόλοιπη ζωή παραμένουν ανάπηροι. Αυτά τα παιδία αναμένουν από την 
κοινωνία όχι μόνον υλική βοήθεια αλλά και ψυχολογική. Παγκοσμίως γίνονται 
εντατικές έρευνες για την εφεύρεση νέων μεθόδων θεραπείας για αυτήν την ομάδα 
ασθενών. Σκοπός της θεραπείας ασθενών με παράλυση του εγκεφάλου είναι η 
μείωση του βαθμού των κινητικών, ψυχοομιλητικών διαταραχών και
 η αύξηση των 
δυνατοτήτων τους, της αυτοεξυπηρέτησης, της μόρφωσης, της
 επανένταξης στην 
κοινωνία, της απόκτησης εργασιακών ικανοτήτων και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής τους.

Στο Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης
 χρησιμοποιείται
 σύστημα εντατικής θεραπείας. Αυτό το σύστημα είναι δημιούργημα 
συλλογικής 
δουλειάς 15 ετών, με επικεφαλής τον Δρα. Κοζιάβκιν. Ήταν ο πρώτος
 άνθρωπος που 
χρησιμοποίησε χειρονακτική – θεραπευτική, αντανακλαστική μέθοδο θεραπείας αυτού του
 συνδρόμου. 
Βάση της μεθόδου είναι η βιομηχανική διόρθωση της σπονδυλικής στήλης και 
των μεγάλων αρθρώσεων και επαναφορά των βιομηχανικών κινήσεων. Η διεξαγωγή
 της διόρθωσης σε συνδυασμό με την ρεφλεξοθεραπεία, την ειδική γυμναστική και μασάζ 
οδηγεί στην δημιουργία νέας κατάστασης στον οργανισμό του ασθενή με 
επαναλειτουργία των εσωτερικών ικανοτήτων προσαρμογής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται
 στην πράξη σε περιπτώσεις παράλυσης του εγκεφάλου, σε κινητικές
 μετατραυματικές διαταραχές ή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, λοίμωξη του νευρικούς 
συστήματος.
Η μέθοδος αποτελείται από δύο στάδια:
Το πρώτο διεξάγεται από το Διεθνές 
Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και 
Αποκατάστασης στο χρονικό διάστημα
 10 ημερών πραγματοποιείται εντατική
 διόρθωση.

Το δεύτερο στάδιο της σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης του αποτελέσματος διαρκεί 
από 3 εώς 18 μήνες.
Η πείρα απέδειξε ότι η γρήγορη εφαρμογή της νευροφυσιολογικής επαναπροσαρμογής
 παρεμποδίζει τη δημιουργία σοβαρής κινητικής αναπηρίας, μερικώς η εντελώς 
σταθεροποιεί τα νευρολογικά συμπτώματα, ενδυναμώνει την ψυχική και ομιλητική 
ανάπτυξη του παιδιού.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας έχει επιβεβαιωθεί από την
 στήριξη των Ουκρανών
 καθώς και των ξένων νευρολόγων. Τα αποτελέσματα έχουν 
παρουσιαστεί σε 
επιστημονικά – πρακτικά συνέδρια και σεμινάρια στη Γερμανία,
 Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία,
 Γαλλία, Ισπανία και Σλοβενία. Εκτιμώντας την υψηλή 
αποτελεσματικότητα της νέας 
τεχνολογίας, το υπουργικό συμβούλιο της Ουκρανίας αποφάσισε να
 επιτρέψει την εφαρμογή της μεθόδου στην πρακτική ιατρική.
Για την περαιτέρω εφαρμογή της στη πόλη Τρουσκαβέτς δημιουργήθηκε
 το Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης. 125 άτομα 
αποτελούν το σύνολο του προσωπικού, μεταξύ των οποίων οι 25 έχουν ειδικότητα ιατρού
 και οι 47 νοσοκόμων.

Το προσωπικό του κέντρου συνεργάζεται στενά με τις έδρες του κρατικού πανεπιστημίου
 ιατρικής του Δρα. Γκαλίτσκι στην πόλη Λβώβ, με το Ουκρανικό επιστημονικό ερευνητικό
 ινστιτούτο κλινικής νευρολογίας και ψυχιατρικής στην πόλη Χάρκοβο, με την ακαδημία
μεταδιπλωματικής μόρφωσης στο Κίεβο, με την Γερμανική ακαδημία επαναπροσαρμογής 
και ανάπτυξης και με το παιδικό κέντρο του Μόναχο. Μαζί με τους Ουκρανούς και 
ξένους επιστήμονες στο κέντρο διεξάγεται σοβαρή μελέτη του προβλήματος επαναγωγής
 της θεραπείας στους ασθενείς με οργανική πάθηση του εγκεφάλου και εγκεφαλονωτιαίου 
μυελού
Πολλές φορές είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα θεραπείας σε ασθενείς στους οποίους δεν 
υπήρχε ελπίδα βελτίωσης.
Από το 1993 δύο φορές το μήνα με ειδικές αερογραμμές καταφθάνουν στο Διεθνές 
Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης περίπου 150 ασθενείς με τους 
γονείς τους από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Στην εγκυκλοπαίδεια παιδικής ορθοπεδικής από την έκδοση του 
γερμανού προφέσορα 
Frietz U. Niethard τονίζεται η αποτελεσματικότητα το
 συστήματος εντατικής 
νευροφυσιολογικής επαναπροσαρμογής με την ονομασία
 «μέθοδος Κοζιάβκιν», σαν η πιο 
αποτελεσματική μέθοδος αποκατάστασης των ασθενών με εγκεφαλικές 
παραλύσεις, 
σε όλον τον κόσμο. Από το κέντρο έχουν περάσει ήδη 10.000 ασθενείς με χρόνια 
προβλήματα του νευρικού συστήματος, μεταξύ των οποίων 6.000 από Γερμανία, 
Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Το προσωπικό του κέντρου με επικεφαλής τον προφέσορα Κοζιάβκιν ετοίμασε σειρά 
βιβλίων με θέμα τις διάφορες εργασίες της κλινικής οι οποίες αφορούσαν τη διάγνωση και 
την επανένταξη των ασθενών με τέτοια παθολογικά προβλήματα. Στην κλινική της 
πόλης Τρουσκαβέτς εφαρμόζεται η μέθοδος του Διεθνούς Κέντρου Ιατρικής 
Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης.

Ενδείξεις για εφαρμογή της θεραπείας:
1. Εγκεφαλική παράλυση.
2. Δυστροφικές αλλαγές σπονδυλικής στήλης λόγω τραύματος.
3. Επακόλουθα διάφορων τραυμάτων.
4. Σκολίωση στα παιδιά.
5. Παθήσεις οργάνων της κοιλίας οφειλόμενες σε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.
6. Κλινικές διαταραχές σε παιδιά μετά από διάφορες παθήσεις του εγκεφάλου ή του
    εγκεφαλονωτιαίου μυελού.


Αποτελέσματα της θεραπείας:
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μεθόδων έγινε σε συνεργασία με την 
Γερμανική ακαδημία επαναπροσαρμογής (επανένταξης), σε ομάδα αποτελούμενη από 
2165 ασθενείς, οι οπίοι ακολουθούσαν την θεραπεία τους στο κέντρο ιατρικής 
επαναπροσαρμογής και αποκατάστασης. Σε αυτή την ομάδα το 50% των ασθενών ήσαν 
πάνω από 10 χρονών και μόνον το 4% κάτω των 3 χρονών. Μεταξύ αυτών το 68% των 
ασθενών ήσαν με σπαστική τετραπάρηση, 19% με δυπάρηση, 7% με ημιπάρηση και 6% 
με άλλες μορφές παιδικής εγκεφαλικής παράλυσης.

Μόνον το 35% των ασθενών ακολουθούσαν τη θεραπεία 
στο κέντρο για πρώτη φορά, το 27% ακολουθούσαν το 2ο σχήμα
 θεραπείας, 19% το 3ο,12% το 4ο και 7% το 5ο (σχήμα θεραπείας).

Η εξέταση των ασθενών γινόταν πριν και μετά την διεξαγωγή
συνόλου θεραπείας, ιδιαίτερη σημασία δινόταν στην 
εκτίμηση των κινητικών λειτουργιών, την κατάσταση του 
μυοσκελετικού συστήματος, τον προσδιορισμό των 
νευρολογικών δεικτών και το επίπεδο της ψυχοομιλητικής 
ανάπτυξης. Η ανάλυση (των αποτελεσμάτων) έδειξε ότι 
θετικά αποτελέσματα είχαμε στο 91% των περιστατικών. 
Στο 93% των ασθενών με σπαστικές μορφές εγκεφαλικής 
παράλυσης είχε παρατηρηθεί μείωση του μυϊκού τόνου .

Ένας βασικός συντελεστής (δείκτης) των αποτελεσμάτων της 
έρευνας ήταν η κατάσταση της κινητικής ανάπτυξης των 
ασθενών. Πριν από το σχήμα θεραπείας, το 93% των 
ασθενών μπορούσαν να ελέγξουν τη θέση της κεφαλής 
ξαπλωμένοι, το 67% μπορούσαν να κάθονται μόνοι τους, 
το 53% μπορούσαν να έρπονται, 38% μπορούσαν να 
στέκονται μόνοι τους, το 30% μπορούσαν να περπατούν χωρίς στήριγμα .Ο έλεγχος της 
κεφαλής ξαπλωμένοι εβαιλτιώθηστο 79% των ασθενών, το 65% έμαθαν να κάθονται,
 το 27% των ασθενών ανέπτυξαν την ικανότητα να έρπονται, το 40% να στέκονται 
μόνοι τους, το 18% των ασθενών έμαθαν α περπατούν μόνοι τους.

Ο όγκος των ενεργών κινήσεων στις μεγάλες αρθρώσεις αυξήθηκε μέχρι το 93% των 
περιστατικών, στις παθητικές κινήσεις στο 85%, ενεργείς κινήσεις στις μικρές 
αρθρώσεις έφτασαν στο 84% και οι παθητικές κινήσεις στο 78%. Επιβεβαιώνεται ότι η 
μέθοδος εντατικής επανένταξης επιτρέπει να πετύχουμε σημαντικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα όχι μόνον στον κινητικό, αλλά και στον τομέα της ομιλίας, του συναισθήματος 
και της ψυχικής κατάστασης.

Στην ομάδα των ασθενών παρατηρήθηκε βελτίωση της ομιλίας στο 79% των 
περιστατικών, του ψυχικού κόσμου στο 70% και βελτίωση της προσοχής στο 73% των 
περιπτώσεων. Το σημαντικό της έρευνας είναι η σταθερότητα των αποτελεσμάτων στο 
τέλος διεξαγωγής του σχήματος εντατικής επανένταξης και στην περίοδο της συνέχισης 
της θεραπείας στο σπίτι. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, στο 39% των περιπτώσεων 
παρατηρήθηκε η περαιτέρω βελτίωση των μεγάλων κινητικών λειτουργιών, στο 51% τα 
αποτελέσματα έμειναν σταθερά. Μικρή χειροτέρευση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν
 στο 10% των περιστατικών, ιδιαίτερα σε αυτά στα οποία η εγκεφαλική παράλυση είχε 
προέλθει από λοιμώδη νόσο ή μετά από χειρουργική επέμβαση.

Πολλοί ιατροί προσπάθησαν να μιμηθούν την μέθοδο του προφέσορα Κοζιάβκιν, όμως 
κανένα ιατρικό ίδρυμα δεν μπόρεσε να αντιγράψει την πολυτροπική μέθοδο της 
κλινικής του δόκτορα, στάθηκε αδύνατον να συλλέξουν τόσο μεγάλες δυνατότητες 
θεραπείας ενός τόσο μεγάλου αριθμού παιδιών. Η αιτία της αποτυχίας είναι η δυσκολία
 και η ποικιλία της μεθόδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των αντιπροσώπων της κλινικής: S & Medikon

Ελλάδα:

Πληροφορίες: (0030) 6976293611
E – mail: medikon_ltd@yahoo.gr

Κύπρος:
Πληροφορίες νοσηλείας: (00357) 22750797
Γενικές πληροφορίες: (00357) 22375783
E – mail: medikon_ltd@cytanet.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου