Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Χρήσιμες συμβουλές για σωστή άρθρωση


 www.mommyspeechtherapy.com
Η διαδικασία της θεραπείας της άρθρωσης
1. Μεμονωμένος ήχος: Αρχικός στόχος στις διαταραχές άρθρωσης είναι να μάθει το παιδί να λέει καθαρά το ήχο "στόχο" μεμονωμένα. Για παράδειγμα αν έχουμε ένα παιδί που δεν λέει καθαρά τον ήχο /r/, μέσα από κατάλληλες ασκήσεις που θα του δώσει ο λογοθεραπευτής, πρέπει πρώτα να πει καθαρά το ήχο και μετά προχωράμε στη συλλαβή.
2. Συλλαβές: Για να δουλέψουμε τον ήχο μέσα σε συλλαβή, απλά προσθέτουμε ένα φωνήεν. Στην αρχή το προσθέτουμε μετά τον ήχο "στόχο" πχ. /ra/, έπειτα στην μέση θέση πχ. /ora/ και τέλος στην τελική θέση πχ. /ar/. Φυσικά χρησιμοποποιούμε συνδυασμούς με όλα τα φωνήεντα.
3. Λέξεις:   Με την ίδια λογική όπως με τις συλλαβές συνεχίζουμε και με τις λέξεις. Ξεκινάμε σε αρχική θέση: πχ. /roda/, /radio/, μεσαία: πχ. /nero/, /pirouni/ και σε συμπλέγματα: πχ. /treno/, /arkouda/. Πάντα κοιτάμε τι είναι πιο εύκολο στο παιδί για να το πεί. Αν για παράδειγμα του είναι πιο εύκολο να πει /tre/ παρά /re/, τότε ξεκινάμε με αυτό το σύμπλεγμα. Από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο!
4. Προτάσεις:  Ξεκινάμε  με προτάσεις που περιέχουν λέξεις με τον ζητούμενο ήχο. Ζητάμε από το παιδί να την επαναλάβει ή αν είναι στην σχολική ηλικία, να μας την διαβάσει.
5. Ιστορίες: Διαβάζουμε μια ιστορία στο παιδί και μετά του κάνουμε ερωτήσεις. Το κείμενο που έχουμε διαλέξει πρέπει να έχει έντονα τον ήχο που δουλεύουμε. Αν το παιδί είναι στη σχολική ηλικία τότε του δίνουμε να μας διαβάσει μια ιστορία έχοντας υπογραμμίσει τον ήχο "στόχο".
6. Συζήτηση: Ας γίνουμε δημιουργικοί! Ξεκινάμε μια συζήτηση τοποθετώντας λέξεις με τον ήχο "στόχο" πχ. "Ας μιλήσουμε για την παραλία ή το τσίρκο!" Προσέχουμε πάντα και διορθώνουμε το παιδί στην λανθασμένη προφορά του ήχου.
7. Γενίκευση/Αυτοματοποίηση:  Όταν ο ήχος έχει αφομοιωθεί στις λέξεις, προτάσεις, ιστορίες και συζήτηση τότε βλέπουμε αν το παιδί το χρησιμοποιεί στον ελεύθερο λόγο του εύκολα. Αν αυτό είναι ακόμα δύσκολο τότε πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω πχ. επανάληψη προτάσεων, λέξεων.

Αν το παιδί έχει περάσει αρκετά τα αναπτυξιακά ορόσημα για την άρθρωση συγκεκριμένων ήχων, τότε ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός για να βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τη δυσκολία και να σας συμβουλέψει. 

Τζιλέρογλου Καλλιόπη
Λογοπεδικός MSc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου